ПРОГРЕС ИНЖЕНЕРИНГ ООД - Вашият надежден партньор в телекомуникациите

ПРОГРЕС ИНЖЕНЕРИНГ ООД е фирма, специализирана в комплексно проектиране, реконструкция, модернизация и строително – монтажни работи в областта на телекомуникациите. Екипът на ПРОГРЕС ИНЖЕНЕРИНГ ООД се състои от висококвалифицирани специалисти в изграждане на телекомуникационни мрежи WAN, MAN и LAN мрежи за предаване на данни, гласова телефония и интернет, телекомуникационни мрежи за сгради и помещения, изграждане на слаботокови инсталации, структурни и вътрешни кабелни мрежи, пожароизвестяване, видео наблюдение, сигнално-охранителни и системи за контрол на достъпа, и заземителни системи. Услуги, които фирмата предлага на своите клиенти, са и монтаж на пожароизвестителна, пожарогасителна, охранителна и телефонна техника и оборудване, както и строително – монтажни работи и реконструкция по далекосъобщителната преносима мрежа, а също доставка и продажба на телекомуникационни продукти и материали.

За нас
„ПРОГРЕС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД е фирма, специализирана в комплексно проектиране, реконструкция, модернизация и строително – монтажни работи в областта на телекомуникациите. Екипът на „ПРОГРЕС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД  се състои от висококвалифицирани специалисти в изграждане на телекомуникационни мрежи WAN, MAN и LAN мрежи за предаване на данни, гласова телефония и интернет, телекомуникационни мрежи за сгради и помещения, изграждане на слаботокови инсталации, структурни и вътрешни кабелни мрежи,...
Услуги
Основната дейност на „ПРОГРЕС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД е комплексно проектиране, реконструкция, модернизация и строително – монтажни работи в областта на телекомуникациите, изграждане на телекомуникационни мрежи WAN , MAN и LAN мрежи за предаване на данни, гласова телефония и интернет, телекомуникационни мрежи за сгради и помещения, изграждане на слаботокови инсталации, структурни и вътрешни кабелни мрежи, пожароизвестяване, видео наблюдение, сигнално-охранителни и системи за...
Новини
От Юни 2017 г. е преустановена работата на магазините в Бургас, Айтос, Карнобат и Созопол, а от м. Април и дейността с Изипей АД. Това се налага във връзка с промяна на стратегията за развитие на фирмата в посока строителство, инсталационни дейности и проектиране в областта на мобилните технологии.