ПРОГРЕС ИНЖЕНЕРИНГ ООД - Вашият надежден партньор в телекомуникациите

ПРОГРЕС ИНЖЕНЕРИНГ ООД е фирма, специализирана в комплексно проектиране, реконструкция, модернизация и строително – монтажни работи в областта на телекомуникациите. Екипът на ПРОГРЕС ИНЖЕНЕРИНГ ООД се състои от висококвалифицирани специалисти в изграждане на телекомуникационни мрежи WAN, MAN и LAN мрежи за предаване на данни, гласова телефония и интернет, телекомуникационни мрежи за сгради и помещения, изграждане на слаботокови инсталации, структурни и вътрешни кабелни мрежи, пожароизвестяване, видео наблюдение, сигнално-охранителни и системи за контрол на достъпа, и заземителни системи. Услуги, които фирмата предлага на своите клиенти, са и монтаж на пожароизвестителна, пожарогасителна, охранителна и телефонна техника и оборудване, както и строително – монтажни работи и реконструкция по далекосъобщителната преносима мрежа, а също доставка и продажба на телекомуникационни продукти и материали.

За нас
„ПРОГРЕС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД е фирма, специализирана в комплексно проектиране, реконструкция, модернизация и строително – монтажни работи в областта на телекомуникациите. Екипът на „ПРОГРЕС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД  се състои от висококвалифицирани специалисти в изграждане на телекомуникационни мрежи WAN, MAN и LAN мрежи за предаване на данни, гласова телефония и интернет, телекомуникационни мрежи за сгради и помещения, изграждане на слаботокови инсталации, структурни и вътрешни кабелни мрежи,...
Услуги
Основната дейност на „ПРОГРЕС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД е комплексно проектиране, реконструкция, модернизация и строително – монтажни работи в областта на телекомуникациите, изграждане на телекомуникационни мрежи WAN , MAN и LAN мрежи за предаване на данни, гласова телефония и интернет, телекомуникационни мрежи за сгради и помещения, изграждане на слаботокови инсталации, структурни и вътрешни кабелни мрежи, пожароизвестяване, видео наблюдение, сигнално-охранителни и системи за...
Новини
Уведомяваме Ви, че считано от 23.05.2019 г., управителят, седалището и адреса на управление на дружеството се променят, както следва: "Прогрес инженеринг" ООД, гр. Бургас Петър Валентинов Хараламбов - управител Седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, бул. "Демокрация" бл. 128, партер Промяната е записана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията по партидата на "Прогрес инженеринг" ООД на 23.05.2019 г. От Юни 2017 г. е преустановена работата на магазините в...