За нас
„ПРОГРЕС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД е фирма, специализирана в комплексно проектиране, реконструкция, модернизация и строително – монтажни работи в областта на телекомуникациите. Екипът на „ПРОГРЕС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД  се състои от висококвалифицирани специалисти в изграждане на телекомуникационни мрежи WAN, MAN и LAN мрежи за предаване на данни, гласова телефония и интернет, телекомуникационни мрежи за сгради и помещения, изграждане на слаботокови инсталации, структурни и вътрешни кабелни мрежи, пожароизвестяване, видео наблюдение, сигнално-охранителни и системи за контрол на достъпа, и заземителни системи. Услуги, които фирмата предлага на своите клиенти, са и монтаж на пожароизвестителна, пожарогасителна, охранителна и телефонна техника и оборудване, както и строително – монтажни работи и реконструкция по далекосъобщителната преносима мрежа, а също доставка и продажба на телекомуникационни продукти и материали.

 

„ПРОГРЕС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД  е официален партньор и дистрибутор на „Siemens Enterprise Communications” ЕООД за специализирано телекомуникационно оборудване, с „КОНТРАКС” ЕАД и „Борима” АД за компютърно и телекомукационно оборудване, както и с „РАНИНА” ООД, „ELTA-R” ООД, „ЕСТЕЛ” ООД, „РАК” ООД и „ИТА Трейд” ООД за електронни,комуникационни и автоматизирани системи.


Изтегли презентация