Централен офис
град Бургас
тел./факс 056 84 65 84

град София
тел./факс 02 96 93 100

Управител - Елена Хараламбова
GSM 0898/222553

Изпълнителен директор - Валентин Хараламбов
GSM 0896/838700

Мениджър "Маркетинг и продажби" - Петър Хараламбов
GSM 0897/937555

Ръководител проекти - инж. Антоанета Бакалова
GSM 0898/570750

Ръководител монтажни дейности - Петко Воденичаров
GSM 0896/808272