Услуги

Основната дейност на „ПРОГРЕС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД е комплексно проектиране, реконструкция, модернизация и строително – монтажни работи в областта на телекомуникациите, изграждане на телекомуникационни мрежи WAN, MAN и LAN мрежи за предаване на данни, гласова телефония и интернет, телекомуникационни мрежи за сгради и помещения, изграждане на слаботокови инсталации, структурни и вътрешни кабелни мрежи, пожароизвестяване, видео наблюдение, сигнално-охранителни и системи за контрол на достъпа, и заземителни системи. Монтаж на пожароизвестителна, пожарогасителна, охранителна и телефонна техника и оборудване, както и строително – монтажни работи и реконструкция по далекосъобщителната преносима мрежа.

В стратегията на дружеството е разширяване на дейността по строителство, инсталационни дейности и проектиране в мобилните технологии в цялата страна, и предлагане на високо качество, бързина и коректност при изпълнението на възложените договорености, съобразени изцяло с нуждите и изискванията на инвеститорите.