Новини

От Юни 2017 г. е преустановена работата на магазините в Бургас, Айтос, Карнобат и Созопол, а от м. Април и дейността с Изипей АД. Това се налага във връзка с промяна на стратегията за развитие на фирмата в посока строителство, инсталационни дейности и проектиране в областта на мобилните технологии.